اطلاعات پروژه دسته بندی: حمل خودرو‌های سبک و سنگین مبدا دوبی و بندر لنگه مقصد کشور ترکمنستان حجم عملیات هرماه 250 دستگاه به مدت 3 سال خلاصه پروژه امکانات...
اطلاعات پروژه محموله: تجهیزات ساخت فرودگاه افغانستان حجم عملیات: 4500 تن از ترکیه 6000 تن قیر بشکه‌ای از اصفهان ایران دیگر پروژه ها: ادوات کشاورزی از کارخانه تراکتورسازی به...