اطلاعات پروژه مشتریان: جوزفین اچ. اسمیت دسته بندی: ساخت و ساز ساختمان تاریخ تکمیل: 25 ژانویه 2023 محل پروژه: خیابان رقص 258، ایالات متحده آمریکا خلاصه پروژه یک فرآیند...